Centrum inkluzívneho vzdelávania Blog

Slávnostné otvorenie Centra inkluzívneho vzdelávania 0

Slávnostné otvorenie Centra inkluzívneho vzdelávania

V pondelok 10.februára 2020 sa uskutoční slávnostné otvorenie priestorov Centra inkluzívneho vzdelávania s bohatým inkluzívnym programom a to v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) na Hálovej ul. 16 v Bratislave, kde v pravom...

Workshop pre odborné tímy 0

Workshop pre odborné tímy

V piatok 6.decembra 2019 od 8:30 do 15:00 sa uskutoční ochutnávkový workshop Centra inkluzívneho vzdelávania pre odborné tímy na základných školách. Zámerom workshopu je podporiť dobrú prax fungovania odborných tímov na školách, sieťovať funkčné...

Workshop pre asistentov 0

Workshop pre asistentov

V štvrtok 5.decembra 2019 od 8:30 do 15:00 sa uskutoční ďalší workshop Centra inkluzívneho vzdelávania pre asistentov učiteľa, tentoraz s témou deti s Aspergerovým syndrómom, ale aj témami, ktoré trápia asistentov v školách. Ide...

0

Prezentácia otvorenej školy C. Rogersa

V pondelok 4.novembra 2019 sa konala prvá neverejná prezentácia návrhu projektu otvorenej demokratickej mestskej inkluzívnej škole Carla Rogersa. Ide o zámer v r. 2021 otvoriť pri Centre inkluzívneho vzdelávania modelovú mestskú školu založenú na...

0

Workshop pre asistentov s Rytmusom CZ

 V dňoch 16. – 17. októbra 2019 sa uskutočnilo historicky prvé vzdelávanie nášho Inklucentra v spolupráci s odborníkmi z Českej republiky o.z. Rytmus a nieslo sa v ochutnávke inkluzívneho vzdelávania pod taktovkou skúseností v Českej...

Workshop pre asistentov s odborníkmi z Českej republiky 0

Workshop pre asistentov s odborníkmi z Českej republiky

V stredu 16.októbra od 10:00 do 16:00 a vo štvrtok 17.októbra od 9:00 do 15:00 sa pre veľký záujem uskutočnia až dva ochutnávkové workshopy Centra inkluzívneho vzdelávania v spolupráci s odborníkmi z Českej republiky...

0

Tlačová správa – nový školský rok bez podpory

Štart nového školského roku je opäť v znamení obáv a neistoty (Bratislava 2. septembra) – Koalícia za spoločné vzdelávanie prináša prehľad pripravenosti škôl na poskytovanie kvalitného vzdelávania dostupného pre všetky deti. Na alarmujúcu situáciu podpory...

0

Memorandum inkluzívneho riaditeľa

Nie som vlastníkom školy, som  prvý medzi rovnými (primus inter pares). Mojou prioritou je slúžiť, koordinovať, podporovať, napomáhať, prispievať, sprevádzať a zakladám si na spolupráci, subsidiarite, participácii, rovnocennosti a konsenze.   Snažím sa nepoužívať slová ako...

0

Sprievodca inkluzívneho vzdelávania

Základná škola Dubová 1 v Bratislave pod vedením Zuzany Krnáčovej a Viktora Križa vytvorili v šk. roku 2018/2019 s podporou Nadácie detí Slovenska a Nadácie Pontis krátky bulletin, Sprievodcu inkluzívnym vzdelávaním. Čo je potrebné,...