Centrum inkluzívneho vzdelávania Blog

0

Inkluzívna škola, vzdelávanie 4.časť

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov 65 hodín vzdelávania nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie...

0

Slávnostná prezentácia projektu školy so vzdelávacím centrom

Dňa 28.apríla 2020 od 15:00 do 17:00 plánuje Centrum inkluzívneho vzdelávania prezentovať veľký projekt vytvorenia mestskej inkluzívnej školy C. Rogersa so vzdelávacím expertným centrom pre Bratislavský kraj. Prezentácia sa uskutoční v priestoroch Primaciálneho paláca....

0

Inkluzívna škola, vzdelávanie 3.časť

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov 65 hodín vzdelávania nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie...

0

Inkluzívna škola, vzdelávanie 2.časť

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov 65 hodín vzdelávania nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie...

0

Inkluzívna škola v procese tvorby, reflexie a akceptácie

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov 65 hodín vzdelávania nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik...

0

Otvárame dlhodobé vzdelávanie

Inkluzívna škola v procese tvorby, reflexie a akceptácie Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov 65 hodín...

Workshop pre odborné tímy 0

Workshop pre odborné tímy

(Kapacita je naplnená, prihlasovať sa už nie je možné, ale pripravujeme pre Vás ďalšie workshopy.) V piatok 6.decembra 2019 od 8:30 do 15:00 sa uskutoční ochutnávkový workshop Centra inkluzívneho vzdelávania pre odborné tímy na...

Workshop pre asistentov 0

Workshop pre asistentov

(kapacita workshopu je naplnená, prihlasovanie už nie je možné) V štvrtok 5.decembra 2019 od 8:30 do 15:00 sa uskutoční ďalší workshop Centra inkluzívneho vzdelávania pre asistentov učiteľa, tentoraz s témou deti s Aspergerovým syndrómom,...