Viktor Križo

0

Memorandum inkluzívneho riaditeľa

Nie som vlastníkom školy, som  prvý medzi rovnými (primus inter pares). Mojou prioritou je slúžiť, koordinovať, podporovať, napomáhať, prispievať, sprevádzať a zakladám si na spolupráci, subsidiarite, participácii, rovnocennosti a konsenze.   Snažím sa nepoužívať slová ako...