vzdelávanie

0

Otvárame dlhodobé vzdelávanie

Inkluzívna škola v procese tvorby, reflexie a akceptácie Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR: pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú problematiku inkluzívnych prístupov 65 hodín...