Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Inkluzívna škola v procese tvorby, reflexie a akceptácie

28 februára @ 15:00 - 29 februára @ 17:00

65eur

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR:

  • pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov

  • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú

  • problematiku inkluzívnych prístupov

  • 65 hodín vzdelávania

  • nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie

Termíny:
28. – 29.02.2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
20. – 21.03. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
24.– 25.04 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
22.– 23.05. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)

Kde: Hálova 16, Petržalka, Bratislava
Účastnícky poplatok: 65 eur (symbolická cena s podporou NDS v rámci inkluzívneho programu Kto chýba podporeného výnosom Plesu v opere)
Maximálny počet účastníkov vzdelávania je 12.

Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová
www.inklucentrum.sk
www.arte-terapia.sk

PRIHLÁŠKA

Vzdelávací program je zameraný tak, aby sa účastníci kurzu naučili pracovať so vzťahmi v triede a sami zlepšili vlastnú schopnosť sebareflexie. Zlepšenie vzťahov prichádza porozumením vlastného prežívania a prehĺbením empatie voči spolužiakom. Predkladaný model podporuje u detí a žiakov zložky reziliencie ako je tvorivosť, dôvera, vhľad, iniciatíva, vzájomná komunikácia a pozitívne sebaponímanie. Vzdelávací program ponúka porozumenie procesom v triede a v školskom klube detí a praktické techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Štruktúra vzdelávacieho programu je postavená tak, aby mohli účastníci programu aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi a na ďalších stretnutiach mali možnosť reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, rýchlejšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie osobných kompetencií. Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s deťmi počas trvania kurzu.

PLAGÁT

Podrobnosti

Začiatok:
28 februára @ 15:00
Koniec:
29 februára @ 17:00
Cena:
65eur

Organizátor

Centrum inkluzívneho vzdelávania
Telefón:
0904 558 536
Email:
vzdelavanie@inklucentrum.sk
Webstránka:
inklucentrum.sk

Miesto udalosti

Hálová 16
Hálová 16
Bratislava, Slovenská republika 85104 Slovenská republika
+ Google Map
Webstránka:
https://spsehalova.sk/