Partneri

Vznik Centra inkluzívneho vzdelávania podporila Nadácia pre deti Slovenska spolu s Koalíciou pre deti Slovensko v rámci programu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením Kto chýba?.

Partneri projektu:

Nadácia pre deti Slovenska

Koalícia pre deti


Finančná podpora:

Ples v opere

Orange

We are truly grateful for the financial help THE INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF BRATISLAVA.