Partneri

Vznik Centra inkluzívneho vzdelávania podporila Nadácia pre deti Slovenska spolu s Koalíciou pre deti Slovensko v rámci programu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením Kto chýba?. Finančne program podporili hostia 19. dobročinného Plesu v opere sumou 270 486 Eur. Ďakujeme!

Partneri projektu:

Nadácia pre deti Slovenska

Koalícia pre deti


Finančná podpora:

Ples v opere

Orange