Pre samosprávy

PODPORA PRE SAMOSPRÁVY

Poskytovanie asistencie samosprávam – aktuálne v rokovaní Žilina, BSK – príprava stratégii inkluzívneho vzdelávania, nastavovanie procesov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti, vzdelávanie riaditeľov škôl a celých školských tímov.