inkluzia

0

Memorandum inkluzívneho riaditeľa

Nie som vlastníkom školy, som  prvý medzi rovnými (primus inter pares). Mojou prioritou je slúžiť, koordinovať, podporovať, napomáhať, prispievať, sprevádzať a zakladám si na spolupráci, subsidiarite, participácii, rovnocennosti a konsenze.   Snažím sa nepoužívať slová ako...

0

Školská trieda ako učiace sa spoločenstvo

School class as a learning community prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Anotácia: Príspevok sa zaoberá charakteristikou pojmu učiace sa spoločenstvo, jeho pôvodom a významom v súvislosti so školskou praxou. Približuje filozofické, neurologické a didaktické aspekty učenia a vývinu...