vzdelávanie

0

Školská trieda ako učiace sa spoločenstvo

School class as a learning community prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Anotácia: Príspevok sa zaoberá charakteristikou pojmu učiace sa spoločenstvo, jeho pôvodom a významom v súvislosti so školskou praxou. Približuje filozofické, neurologické a didaktické aspekty učenia a vývinu...