Kontakt

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum)

info@inklucentrum.sk

vzdelavanie@inklucentrum.sk (vzdelávanie, kurzy)

poradenstvo@inklucentrum.sk (poradenstvo)

Tel. č.: +421904 558 536

Tel. č.: +421902 347 413

IČO: 52565301

IBAN: SK6383300000002101683700, FIO BANKA

poštová adresa: Haanova 35, 851 04 Bratislava

Od 12.2.2020 je Centrum inkluzívneho vzdelávania oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti:
  • profesijný rozvoj v oblasti získavania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, potrebných pre implementáciu inkluzívneho vzdelávania
  • Evidenčné číslo: 1/2020 – IV
  • Obdobie platnosti: do 31. decembra 2025

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie nájdete TU.


Ak chcete dostávať najnovšie informácie a byť zaradený v kontaktom mailing liste, vyplňte formulár nižšie: