Kontakt

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum)

info@inklucentrum.sk

vzdelavanie@inklucentrum.sk (vzdelávanie, kurzy)

poradenstvo@inklucentrum.sk (poradenstvo)

Tel. č.: +421904 558 536

Tel. č.: +421902 347 413

IČO: 52565301

IBAN: SK6383300000002101683700, FIO BANKA

poštová adresa: Haanova 35, 851 04 Bratislava


Ak chcete dostávať najnovšie informácie a byť zaradený v kontaktom mailing liste, vyplňte formulár nižšie: